Yarışmanın Amacı

Yarışmanın Amacı

Toplumun ve ailenin temel direği olan büyüklerimiz  geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan değerlerimizdir. Bu nedenle  yarışmanın amacı, büyüklerimizin geçmişten günümüze taşıdıkları deneyimlerini  derlemek,  bu deneyimlerinin gelecek...
Yarışmanın Konusu

Yarışmanın Konusu

Yarışmada herhangi bir konu sınırlaması yapılmamıştır. Büyüklerimizin yaşadıkları, başlarından geçen gelecek nesiller adına anlatmaya değer gördükleri herhangi bir olay/anı yarışmanın konusu...